Pnětluky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Novinky

 

             Vážení  spoluobčané

Naše obec ve spolupráci s firmou Skládka Vrbička a.s. uskuteční v našich obcích sběrovou sobotu na odvoz velkoobjemového  a nebezpečného odpadu. Sběrová sobota je určena pro fyzické osoby, pro podnikatele a právnické osoby, které jsou smluvně zapojené do odpadového systému obce. Odpad se nebude ukládat před domy, ale občan dopraví odpad na místo tomu určené.

Konětopy – ohrada za kuchyní  (bývalá Elektro dílna JZD) – dozor p. Sachrová                   Pnětluky – ocelokolna  vchod od obecního úřadu – dozor -  pracovník obce

                                  Termíny otevření a přijímání odpadu na místech k tomu určených   

pátek  29.04.2022. 16 30 – 18 30 hod,                     sobota  30.04. 2022  9  00 – 11 30 hod,

Nebereme pneumatiky.

 Dotazy týkající se této akce Vám rád zodpovím na tel.č.705 120 453 a nebo mobil 725 061 095.

Nebezpečný  odpad

z domácností  (chladící zařízení,televize,zářivky,výbojky,suché články,elektronický odpad apod.)

z údržby automobilů  (akumulátory,olejové filtry,odpadním olejem z nečištěné textilie,apod.)

a jiné nebezpečné odpady (staré nátěrové hmoty, nádoby od chemikálií, barev, olejů vč. zbytků, eternit, apod.)

Ostatní odpad   (sklo, kovy, objemový odpad, nábytek, koberce, dřevo, izolační vata apod.)    

                                                                                                                                                               Ladislav  Andrt  starosta